Năm 2024 đánh dấu những cập nhật quan trọng trong luật thuế của Bồ Đào Nha, ảnh hưởng đáng kể đến cộng đồng tiền điện tử trong nước. Bài viết này cung cấp tóm tắt chi tiết về những thay đổi và tác động của thuế tiền điện tử ở Bồ Đào Nha mới đối với nhà đầu tư tiền điện tử

thuế tiền điện tử ở Bồ Đào Nha

Các loại thu nhập từ tiền điện tử khác nhau ở Bồ Đào Nha

Theo Bộ luật thuế thu nhập cá nhân (IRS) của Bồ Đào Nha, thu nhập từ tiền điện tử được phân loại thành ba nhóm chính, mỗi nhóm có những quy định thuế tiền điện tử ở Bồ Đào Nha riêng biệt.

Đầu tư thụ động vào tiền điện tử – Loại E trong IRS

Thu nhập thụ động từ tiền điện tử, bao gồm lãi suất thanh toán bằng tiền điện tử hoặc phần thưởng đặt cược từ các mã thông báo mới được đúc, được coi là thu nhập Loại E theo IRS. Loại thu nhập này hiện chịu mức thuế cố định 28%.

Lưu ý:

– Tiền điện tử nhận được dưới dạng thanh toán cho hàng hóa hoặc dịch vụ cung cấp có thể được coi là thu nhập từ hoạt động kinh doanh hoặc tiền lương, và do đó sẽ chịu thuế theo mức thuế suất lũy tiến phù hợp.

– Thu nhập từ khai thác tiền điện tử cũng có thể được coi là thu nhập từ hoạt động kinh doanh và chịu thuế ở mức thuế suất lũy tiến.

Thu nhập từ lãi vốn – Loại G trong IRS

Doanh thu từ việc bán tiền điện tử nắm giữ dưới 1 năm được coi là lợi nhuận vốn và thuộc Loại G trong IRS. Lợi nhuận vốn này chịu thuế ở mức thuế suất lũy tiến, dao động từ 28% đến 50%, tùy thuộc vào mức thu nhập chịu thuế của cá nhân.

Cố vấn thuế tiền điện tử, thành viên ICP Hub Bồ Đào Nha, Thomas Maas có một số lời khuyên như sau:

“Bạn khai báo khoản lãi vốn tiền điện tử chịu thuế của mình theo Loại G của thuế thu nhập Bồ Đào Nha. Lợi nhuận từ vốn tiền điện tử mà bạn đã bán sau 365 ngày được báo cáo trong phụ lục G1, đây là một phụ lục riêng biệt so với mục G. Để khai báo lợi nhuận từ vốn miễn thuế của bạn trong phụ lục G1, bạn cần bổ sung các nội dung sau:

1) Bạn mua tiền điện tử khi nào?

2) Bạn đã mua bao nhiêu?

3) Bạn bán tiền điện tử khi nào?

4) Bạn đã bán được bao nhiêu?

5) Bạn đã bán tiền điện tử của mình ở quốc gia nào?

Khi nào bạn rời khỏi Bồ Đào Nha, bạn phải trả “Thuế xuất cảnh”, tương đương 28% số tài sản kỹ thuật số hiện tại của bạn nắm giữ. Số tiền đến hạn sẽ được xác định theo phương pháp kế toán nhập trước xuất trước (first-in-first-out – FIFO). Về cơ bản, chính phủ sẽ đánh thuế trên giấy giống như bạn đã bán hết tài sản của mình khi rời đi. Có nghĩa là nếu bạn giữ những khoản lãi vốn đó lâu hơn 365 ngày thì chúng sẽ được miễn thuế.”

Tất cả các khoản thu nhập tiền điện tử khác, hoạt động và xác thực tiền điện tử – Loại B

Danh mục thu nhập Loại B trong Bộ luật thuế thu nhập cá nhân (IRS) của Bồ Đào Nha bao gồm các khoản thu nhập từ tiền điện tử phát sinh từ các hoạt động không thuộc vào Loại E (đầu tư thụ động) hoặc Loại G (lợi nhuận vốn). Loại thu nhập này bao gồm:

– Thu nhập từ khai thác tiền điện tử

– Thu nhập từ cung cấp dịch vụ liên quan đến tiền điện tử

– Thu nhập từ việc bán NFT (trừ khi được coi là lợi nhuận vốn)

– Thu nhập từ các đợt airdrop và các hình thức thu nhập thụ động khác không thuộc Loại E

Thuế áp dụng:

– Các cá nhân thuộc Loại B phải chịu thuế lũy tiến với mức thuế suất dao động từ 14,5% đến 53%, tùy thuộc vào mức thu nhập chịu thuế của họ.

– Đối với thu nhập khai thác tiền điện tử, hệ số khai thác 95% được áp dụng. Điều này có nghĩa là 95% thu nhập được coi là lợi nhuận chịu thuế và 5% còn lại được coi là chi phí khai thác.

– Đối với các khoản thu nhập Loại B khác, 15% được coi là lợi nhuận chịu thuế và 85% được coi là chi phí.

thuế tiền điện tử ở Bồ Đào Nha

Hướng dẫn về thuế tiền điện tử ở Bồ Đào Nha dành cho cá nhân

Cá nhân làm việc trong lĩnh vực tiền điện tử có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập của họ, được coi như thu nhập kinh doanh. Quy định này áp dụng cho tất cả các hoạt động liên quan đến tiền điện tử, bao gồm khai thác, giao dịch, cung cấp dịch vụ và các hoạt động khác.

Thu nhập chịu thuế:

– Nếu tổng thu nhập từ tiền điện tử của cá nhân trong năm tài chính trước đó không vượt quá 200.000 €, 15% thu nhập sẽ chịu thuế theo mức thuế suất lũy tiến sau khi trừ đi các khoản khấu trừ và chi phí hợp lệ.

– Thuế suất tối đa áp dụng cho thu nhập từ tiền điện tử là 8% tổng thu nhập của cá nhân.

– Đối với thu nhập khai thác tiền điện tử, 95% tổng thu nhập sẽ chịu thuế suất lũy tiến.

Ví dụ cách tính thuế tiền điện tử ở Bồ Đào Nha mới

Dưới đây là ví dụ đơn giản về cách tính thuế tiền điện tử đối với lãi vốn ngắn hạn theo hệ thống thuế mới của Bồ Đào Nha:

Một nhà đầu tư mua €10.000 BTC vào tháng 1. Vào tháng 6, họ bán 1BTC này với giá €15.000, lợi nhuận €5.000. Như chúng ta đã biết, 5.000 € này phải chịu mức thuế cố định là 28%

Mẹo để giảm thiểu thuế tiền điện tử ở Bồ Đào Nha

Để giảm thuế tiền điện tử ở Bồ Đào Nha một cách hiệu quả, bạn cần có các chiến lược thông minh. Các chuyên gia tư vấn thuế đã đưa ra một số lời khuyên như sau:

1. Giữ tiền điện tử hơn 1 năm

Theo luật thuế Bồ Đào Nha, lợi nhuận từ việc bán tiền điện tử được nắm giữ hơn 1 năm được miễn thuế Lãi vốn. Điều này tạo điều kiện cho chiến lược đầu tư “mua và nắm giữ”, khuyến khích bạn giữ tiền điện tử trong thời gian dài để tối đa hóa lợi nhuận mà không phải lo lắng về nghĩa vụ thuế.

Lưu ý: Quyền miễn thuế này chỉ áp dụng cho thuế Lãi vốn. Các loại thuế khác liên quan đến tiền điện tử vẫn có thể áp dụng.

2. Quyên góp tiền điện tử

Việc quyên góp tiền điện tử tại Bồ Đào Nha có thể mang lại lợi ích thuế đáng kể:

– Thuế trước bạ thấp: Quyên góp tiền điện tử chỉ chịu thuế trước bạ 10%, thấp hơn nhiều so với mức thuế thu nhập cá nhân thông thường.

– Miễn thuế cho các khoản quyên góp gia đình: Quyên góp cho vợ/chồng, bạn đời, tổ tiên, con cái hoặc cháu ruột có thể được miễn thuế hoàn toàn.

– Miễn thuế cho các khoản quyên góp nhỏ: Các khoản quyên góp dưới 500 € cũng được miễn thuế.

Xem thêm:

Bồ Đào Nha – Sự lựa chọn lý tưởng dành cho những nhà đổi mới

Có thể đầu tư quốc tịch bằng tiền điện tử không?