Theo đề xuất của Đảng Xã hội Bồ Đào Nha về việc thay đổi Ngân sách Nhà nước năm 2024, những học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhất sẽ có thể được ăn bữa sáng miễn phí tại trường.

bữa sáng miễn phí

Hiện tại, những học sinh này đã được hưởng lợi từ bữa trưa miễn phí và có khả năng được nhận bữa ăn nhẹ buổi chiều miễn phí do chính quyền thành phố cung cấp. Nếu đề xuất này được tiến hành, 2/3 trong số 3 bữa ăn chính hàng ngày sẽ được đảm bảo cho những học sinh cần chúng nhất.

Biện pháp này sẽ áp dụng cho mọi học sinh được hưởng lợi từ hoạt động xã hội ở cấp độ cao nhất, dành cho cả học sinh theo học tại các trường công hoặc trường tư. Trợ cấp xã hội này chỉ được tính cho những học sinh có thu nhập hộ gia đình hàng năm không vượt quá 3102,4 euro hay nói cách khác là 221,6 euro mỗi tháng trong 14 tháng.

Bộ Giáo dục Bồ Đào Nha công nhận rằng biện pháp này có thể giúp giải quyết một cách chắc chắn và hiệu quả những khó khăn đang đè nặng lên trẻ em đến từ các hộ gia đình và/hoặc trẻ em sống trong môi trường xã hội có hoàn cảnh khó khăn.

Bữa sáng miễn phí được đề xuất bởi Đảng Xã hội Bồ Đào Nha. Dự kiến đề xuât sẽ được bầu với đa số tuyệt đối, sau đó sẽ được thông qua và có hiệu lực.

Ngoài ra, Chính phủ Bồ Đào Nha đã phê duyệt tại Hội đồng Bộ trưởng, một biện pháp hỗ trợ các giáo viên trung học cơ sở và trung học phổ thông phải sống xa nhà ít nhất 70 km.

Biện pháp này cũng là một phần của Ngân sách Nhà nước năm 2024. Tuy vậy, Hội đồng Bộ trưởng đã cố gắng đẩy nhanh thực hiện việc này. Bốn nghìn giáo viên sẽ được hưởng hỗ trợ này cho đến năm 2025 và tổng chi phí thực hiện ước tính sẽ rơi vào khoảng 8 triệu euro.

Biện pháp này đã được phê duyệt và sẽ có hiệu lực dành cho giáo viên làm việc ở Lisbon và Algarve. Họ sẽ được hỗ trợ về nhà ở. Lý do tại sao biện pháp này bị hạn chế ở những khu vực này là vì đó là nơi giáo viên từ chối làm việc vì giá nhà ở quá cao.

Ngoài khoảng cách, một tiêu chí đủ điều kiện để nhận hỗ trợ là tỷ lệ nỗ lực. Chỉ những giáo viên có tỷ lệ nỗ lực trên 35% mới có thể nhận hỗ trợ của nhà nước. Cơ sở tính toán tỷ lệ nỗ lực dựa trên gánh nặng về nhà ở cố định mà vị trí này yêu cầu.

Lưu ý rằng mức hỗ trợ tối đa mà mỗi giáo viên đủ điều kiện có thể nhận được mỗi tháng là 200 euro. Hơn nữa, những con số được cung cấp ở trên (4 nghìn giáo viên và 8 triệu euro) chỉ là ước tính. Số lượng giáo viên được cung cấp tương ứng với số lượng đã được xác định cho đến nay. 

Tuy nhiên, đây không phải con số cố định, có thể linh hoạt thay đổi tùy theo tình hình thực tế. Tổng chi phí cũng không cố định. Nếu có nhiều giáo viên đủ điều kiện thì chi phí hỗ trợ sẽ càng lớn.

Xem thêm: Giáo dục Bồ Đào Nha – Từ A đến Z (Phần 1)