Chạy quá tốc độ từ trước đến nay đã là nguyên nhân bị phạt khi tham gia giao thông ở nhiều quốc gia trên thế giới. Tuy vậy, cũng có những hình phạt dành cho người lái xe quá chậm ở Bồ Đào Nha.

Chạy quá tốc độ vẫn là hành vi phạm tội gây ra nhiều tiền phạt nhất, tương ứng với 66,7% tổng số hành vi vi phạm giao thông bị xử phạt ở Bồ Đào Nha trong nửa đầu năm 2023, theo ANSR và báo cáo của Postal. Tuy nhiên, trong khi người lái xe phải cảnh giác khi tuân thủ giới hạn tốc độ thì ít người biết về giới hạn tối thiểu và họ cũng có thể bị phạt nếu lái xe quá chậm.

lái xe quá chậm ở Bồ Đào Nha

Các quy tắc theo Razão Automóvel, Giới hạn tốc độ tối đa, trong và ngoài thị trấn, được xác định tại Điều 27, 145, 146 và 147 của Bộ luật Đường cao tốc Bồ Đào Nha (CE) như sau:

Mức phạt vi phạm tốc độ ở các địa phương

Vi phạm tốc độ lên đến 20 km/h — Vi phạm hành chính nhẹ, có thể bị phạt từ 60 đến 300 euro.

Vi phạm từ 20 km/h đến 40 km/h — Vi phạm nghiêm trọng, có thể bị phạt từ 120 đến 600 euro, có thể bị truất quyền lái xe từ một tháng đến một năm.

Mức chênh lệch tốc độ từ 40 km/h đến 60 km/h — Vi phạm rất nghiêm trọng, có thể bị phạt từ 300 đến 1500 euro và bị tước bằng lái xe từ hai tháng đến hai năm.

Đặc biệt , mức chênh lệch so với tốc độ quy định đến trên 60 km/h — Vi phạm rất nghiêm trọng, có thể bị phạt từ 500 đến 2500 euro và bị truất quyền lái xe từ một tháng đến một năm.

Mức phạt chạy quá tốc độ ngoài các địa phương

Vi phạm lên đến 30 km/h — Vi phạm hành chính nhẹ, có thể bị phạt từ 60 đến 300 euro.

Vi phạm trong khoảng 30 km/h đến 60 km/h — Vi phạm nghiêm trọng, có thể bị phạt từ 120 đến 600 euro, có thể bị tước bằng lái xe từ một tháng đến một năm.

Vi phạm trong khoảng 60 km/h đến 80 km/h — Vi phạm rất nghiêm trọng, có thể bị phạt từ 300 đến 1500 euro và bị tước bằng lái xe từ hai tháng đến hai năm.

Mức chênh lệch so với tốc độ cho phép đến hơn 80 km/h — Vi phạm rất nghiêm trọng, có thể bị phạt từ 500 đến 2500 euro và bị truất quyền lái xe từ một tháng đến một năm.

Điều quan trọng cần nhấn mạnh là vi phạm nghiêm trọng sẽ bị trừ 3 điểm trên giấy phép lái xe, trong khi vi phạm rất nghiêm trọng sẽ bị trừ 5 điểm, theo Điều 148 của EC.

Mức phạt khi lái xe quá chậm ở Bồ Đào Nha & Tốc độ tối thiểu yêu cầu

Về tốc độ tối thiểu, điều 26 của EC quy định người lái xe không được lái xe với tốc độ gây phiền hà vô cớ cho những người tham gia giao thông khác. 

Lái xe quá chậm ở Bồ Đào Nha có thể bị phạt từ 60 đến 300 euro nếu vi phạm quy định này. Hơn nữa, trên đường cao tốc, không được phép di chuyển với tốc độ dưới 50 km/h, nếu sai phạm sẽ bị phạt từ 60 đến 300 euro, theo Điều 27 của EC.

Do đó, nếu bạn có đến thăm Bồ Đào Nha và tham gia giao thông, nhớ tuân theo quy định không được lái xe quá chậm ở Bồ Đào Nha và đồng thời không được vượt quá tốc độ cho phép.

Xem thêm: Ô tô đỗ sai quy định ở Porto sẽ bị phạt bởi xe tuần tra gắn camera