Chương trình Đầu tư Quốc gia của Bồ Đào Nha (PNI) cho giai đoạn đến năm 2030 dự kiến ​​chi 21,95 tỷ Euro cho các dự án trong lĩnh vực giao thông, năng lượng và môi trường.
chưởng trình đầu tư Bồ Đào Nha

Chương trình đầu tư quốc gia năm 2030 (PNI) là tài liệu mà kế hoạch mục tiêu chính của Bồ Đào Nha cho các công trình công cộng lớn trong những năm qua mười tới. 2030 PNI thể hiện tổng vốn đầu tư ước tính là 43 tỷ euro.

Trong tổng số vốn đầu tư theo kế hoạch là 43 tỷ euro, 12 tỷ (28%) sẽ được tài trợ từ ngân sách nhà nước trong các năm thực hiện kế hoạch này cho đến năm 2030. 12 triệu euro khác đến từ khuôn khổ tài chính nhiều năm sẽ được áp dụng trong Chu kỳ 2021-2027. Chương trình Phục hồi và Phục hồi sẽ đóng góp 3.300 triệu euro và 14.200 triệu euro có nguồn gốc từ đầu tư tư nhân, thông qua nhượng quyền hàng hải, đường bộ trong lĩnh vực năng lượng hoặc trong lĩnh vực môi trường.

Một nửa giá trị đầu tư dự kiến ​​mà Chương trình Đầu tư Quốc gia 2030 thể hiện là dành cho giao thông và di chuyển (50%), dành riêng cho đường sắt. Còn các ô còn lại, 30% đầu tư dành cho năng lượng, 18% cho môi trường và 2% cho thủy lợi.

Chính phủ Bồ Đào Nha đã phê duyệt kế hoạch thành lập một ngân hàng phát triển thuộc sở hữu nhà nước để chuyển vốn vào các công ty và lĩnh vực nhất định nhằm thúc đẩy nền kinh tế.

Chính phủ Bồ Đào Nha dự đoán rằng tổng sản phẩm quốc nội của nước này, dự kiến ​​giảm 8,5% vào năm 2020, sẽ phục hồi với mức tăng trưởng 5,4% vào năm 2021. Xuất khẩu dự kiến ​​sẽ tăng 10,9% sau khi giảm 22% vào năm 2020, với đầu tư dự kiến ​​sẽ tăng 5,3% sau khi giảm 7,4% của năm nay.

Nguồn: JORNAL ECONÓMICO, THE PORTUGAL NEWS, AICEP

Leave a Reply

Your email address will not be published.