Bộ luật Mais Habitação đã chấm dứt việc cấp thị thực vàng thông qua đầu tư bất động sản vào tháng 10 năm 2024. Nhưng điều đó không có nghĩa là chấm dứt đầu tư nước ngoài vào Bồ Đào Nha. Những thay đổi trong luật yêu cầu người nước ngoài đầu tư nhiều hơn để nhận được thẻ cư trú của quốc gia này, ví dụ như đầu tư quỹ từ 500.000 euro.

Đầu tư quỹ Golden Visa

Trước việc cánh cửa đầu tư bất động sản khép lại, nhà đầu tư nước ngoài tập trung chủ yếu vào các quỹ đầu tư vào các công ty Bồ Đào Nha. Dữ liệu từ Cơ quan Dịch vụ Biên giới và Người nước ngoài (SEF) tiết lộ rằng thông qua đầu tư vào loại quỹ này, 352 giấy phép cư trú đã được cấp cho người nước ngoài từ tháng 1 đến tháng 9, tương ứng với 30% tổng số đơn.

Những thay đổi về luật điều chỉnh chương trình thị thực vàng đang biến đổi cục diện đầu tư nước ngoài vào Bồ Đào Nha. Nhận thấy mình không thể xin được giấy phép cư trú ở Bồ Đào Nha thông qua bất động sản hoặc thông qua việc cải tạo tài sản, người nước ngoài ngày càng tìm kiếm các hình thức đầu tư khác để có được thị thực vàng. 

Một trong những điều đang tạo nên làn sóng ở nước ngoài là việc chuyển nhượng vốn 500.000 euro để đăng ký các đơn vị tham gia vào các quỹ đầu tư có ít nhất 60% danh mục đầu tư vào các công ty có trụ sở tại Bồ Đào Nha, có thời gian đáo hạn ít nhất 5 năm.

Dữ liệu của SEF cho thấy sự quan tâm ngày càng tăng của các nhà đầu tư nước ngoài đối với các quỹ quốc gia để có được thị thực vàng. Theo ECO, từ tháng 1 đến tháng 9 năm 2023, các quỹ đầu tư thông thường hoặc quỹ đầu tư mạo hiểm rót vốn vào các công ty Bồ Đào Nha đã nhận được hơn 125 triệu euro (theo chương trình Golden Visa). Đây là khoản đầu tư cao hơn 45,5% so với số tiền được ghi nhận trong suốt năm 2022, theo ECO.

Dữ liệu cho thấy cứ 10 giấy phép cư trú đầu tư (ARI) được cấp thì có 3 giấy phép có nguồn gốc đầu tư quỹ.

Sara Sousa Rebolo, chủ tịch người Bồ Đào Nha của Hiệp hội Nhập cư, Đầu tư và Tái định cư (PAIIR), giải thích: “Các quỹ đầu tư mạo hiểm đã định vị mình, về mặt quảng cáo và chào bán thương mại, theo cách rất hấp dẫn và đạt được sức hút đáng kể tại thời điểm nhà đầu tư đưa ra quyết định. Các quỹ cùng có xu hướng đa dạng hóa hình thức đầu tư và truyền thông”. 

Mário Freitas, giám đốc IMGA Ações Bồ Đào Nha, nhấn mạnh: “Những thay đổi gần đây đối với chương trình ARI đã tạo ra những triển vọng rất tích cực cho tiềm năng tăng trưởng của phân khúc quỹ chứng khoán mở”, để có được thị thực vàng nếu môi trường ổn định và tăng trưởng kinh tế ở Bồ Đào Nha tích cực.

Xem thêm: Đầu tư Quỹ nhận Golden Visa Bồ Đào Nha – Cánh cửa đầy hứa hẹn