Các doanh nghiệp Bồ Đào Nha chứng kiến sự phục hồi trở lại sau khủng hoảng của đại dịch covid-19. Hơn 1/5 số công ty (21%) đã đạt đến mức độ hoạt động tương tự như trước đại dịch Covid-19.

doanh nghiệp bồ đào nha phục hồi trở lại

Sự phục hồi trở lại của các doanh nghiệp Bồ Đào Nha

Cuộc khảo sát do CIP – Hiệp hội Doanh nghiệp Bồ Đào Nha phối hợp với Phòng thí nghiệm Tiếp thị FutureCast của ISCTE đưa ra. Trong số 355 công ty, với (47%) là ngành công nghiệp và năng lượng. 22% là ngành dịch vụ. 15% là thương mại. Xây dựng và bất động sản (5%). Thì có 21% các công ty đã trở về trạng thái hoạt động như trước khi có đại địch.

Lãnh đạo CIP, Óscar Gaspar nhấn mạnh: “Đã có thêm nhiều công ty nối lại hoạt động. Sau một năm rưỡi, hoạt động kinh tế bắt đầu chuyển động. Và chúng tôi kỳ vọng rằng các doanh nghiệp có thể đạt đến mức trước đại dịch”.

Niềm tin về sự phục hồi như trước đại dịch

Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng chỉ 10% các công ty tin rằng sự phục hồi sẽ diễn ra vào cuối năm 2021. Trong khi 30% tin rằng sự phục hồi sẽ chỉ xảy ra vào năm 2022. 17% vào năm 2023 và 6% cho những năm sau đó.

Mặt khác, Óscar Gaspar nhấn mạnh rằng nhiều nhà đầu tư Bồ Đào Nha không mặn mà với những chương trình hỗ trợ công chúng trong tháng này. Với 82% công ty cho rằng đang thiếu những gì họ cần (so với 79% vào tháng 6).

Đối với Kế hoạch phục hồi (PRR), 60% doanh nhân cho rằng không có ý nghĩa gì đối với hoạt động của công ty họ. Có 10% coi nó là quan trọng và chỉ 2% là rất quan trọng.

Óscar Gaspar nhấn mạnh và nói thêm rằng “Đây là một mối quan tâm lớn khi các doanh nhân cảm thấy là PRR không có ý nghĩa với hoạt động của họ.”

Để biết thêm chi tiết về các chương trình đầu tư Bồ Đào Nha vui lòng Bấm Vào Đây

Leave a Reply

Your email address will not be published.