Vào ngày 05/02/2020 vừa qua, Quốc hội Bồ Đào Nha đã thông qua các khoản dự toán ngân sách nhà nước cho năm 2020, bao gồm một số điều khoản liên quan đến chương trình Golden Visa.

Trong đó, Quốc hội cho phép chính phủ Bồ Đào Nha quyền sửa đổi điều luật số 90-A năm trong Luật số 23/2007 – Điều luật liên quan đến chương trình Golden Visa và được quyền áp dụng những thay đổi này trong năm 2020.

Đầu tư bất động sản nhận Golden Visa Bồ Đào Nha

Chính phủ có đưa ra được các định hướng đề xuất thay đổi điều luật này, bao gồm:

– Đặt ra giới hạn về khu vực có thể đầu tư cho chương trình Golden Visa, theo đó, xem xét giới hạn đầu tư các khu vực quần đảo tự trị Madeira và Azores.

– Khuyến khích các hoạt động đầu tư dưới dạng khác, như đầu tư vào các hoạt động tái tạo đô thị, đầu tư vào các di sản văn hóa, các hoạt động mang giá trị lớn về môi trường hoặc xã hội, các hoạt động đầu tư sản xuất và tạo công ăn việc làm;

– Nâng mức đầu tư tối thiểu và tăng yêu cầu về số lượng công việc được tạo ra.

Kịch bản nào có thể xảy ra?

Mặc dù những thay đổi cụ thể của điều luật này chưa được đưa ra Quốc hội để thảo luận và phê chuẩn, tuy nhiên, điều luật này sẽ sớm có hiệu lực trong thời gian tới. Sau đây là những phân tích của BSOP và Luật sư quốc tế.

Chuyên gia, luật sư chương trình Golden Visa Bồ Đào Nha

Còn rất ít cơ hội để đầu tư ở thành phố Porto và Lisbon?

Chưa có thông tin chính xác từ Chính phủ về việc các khu vực “phía trong” của Bồ Đào Nha được xác định là những khu vực hay thành phố nào, tuy nhiên nhiều lời đồn đoán rằng, chính phủ Bồ Đào Nha sẽ ngưng nhận hồ sơ Golden Visa đầu tư bất động sản tại Lisbon và Porto – Hai thành phố có bất động sản tăng trưởng tốt nhất của cả nước. Vì vậy, cơ hội để các nhà đầu tư mua bất động sản tại khu vực này sẽ bị thu hẹp dần.

Đầu tư vào khu vực Lisbon và Porto có thể lựa chọn cao cấp của Visa vàng

Giả sử, Lisbon và Porto vẫn được đưa vào danh sách nhận đầu tư từ nước ngoài thì rất có thể hai thành phố này sẽ trở thành lựa chọn cao cấp của Visa vàng, nghĩa là số tiền đầu tư sẽ có thể tăng lên rất nhiều so với thời điểm hiện tại. Thậm chí, sẽ không còn hình thức đầu tư Golden Visa 500.000 EUR.

Điều luật này không có hiệu lực hồi tố

Nếu được thông qua, điều luật này cũng không có hiệu lực hồi tố. Nếu đã nộp hồ sơ xin thị thực vàng Bồ Đào Nha trước thời điểm Luật được chấp thuận và dù chưa nhận được chấp thuận tại thời điểm Luật được áp dụng, hồ sơ của nhà đầu tư vẫn không bị ảnh hưởng.

Còn rất ít cơ hội để các nhà đầu tư chạy đua nước rút để sở hữu những suất đầu tư hiếm hoi tại thành phố Porto trước khi Chính phủ Bồ Đào Nha chính thức ban hành luật mới.

NHANH CHÓNG SỞ HỮU CĂN HỘ TẠI TRUNG TÂM THÀNH PHỐ PORTO TỪ 350.000 EUR

Thời điểm hiện tại chính là thời điểm vàng để các nhà đầu tư tận dụng khoản đầu tư 350.000 EUR vào các suất đầu tư cuối cùng tại thành phố Porto.

– Đầu tư chỉ 350.000 EUR sở hữu ngay bất động sản tại trung tâm thành phố Porto.

– Hoàn vốn 100% sau 5 năm.

– Cam kết lợi nhuận 4%/năm.

MIỄN THUẾ bất động sản và phí quản lý.

Xem thêm các dự án đầu tư bất động sản nhận Golden Visa Bồ Đào Nha dành cho Nhà đầu tư Việt:

Leave a Reply

Your email address will not be published.