Cũng giống như Việt Nam, nộp thuế doanh nghiệp ở Bồ Đào Nha là nghĩa vụ bắt buộc mà mỗi công ty tại quốc gia này phải thực hiện. Vậy thuế doanh nghiệp ở đây được hoạt động như thế nào? Và có yêu cầu gì? Hãy cùng bài viết dưới đây tìm hiểu. 

thuế doanh nghiệp ở bồ đào nha

Tổng quan về thuế doanh nghiệp ở Bồ Đào nha 

Tất cả các doanh nghiệp trách nhiệm hữu hạn và hợp nhất ở Bồ Đào Nha đều phải trả thuế doanh nghiệp. Ngoài thuế doanh nghiệp, các công ty cũng cần phải trả một khoản phụ phí cho địa chỉ tại địa phương. Nếu doanh thu hơn €10.000 một năm, doanh nghiệp đó cần phải đăng ký thuế VAT.

Các công ty ở Bồ Đào Nha phải khai thuế doanh nghiệp hàng năm và thanh toán theo từng đợt. Trước khi tính toán lợi nhuận tổng thể, có thể sẽ được khấu trừ một loạt các khoản chi phí khác.

Ai là người phải thuế doanh nghiệp ở Bồ Đào Nha?

Thuế doanh nghiệp thường áp dụng cho các công ty được thành lập. Các thương nhân tự kinh doanh và những người có cổ phần sẽ trả thuế thu nhập cá nhân của Bồ Đào Nha dựa trên lợi nhuận hàng tháng.

Các công ty thường trú phải nộp thuế doanh nghiệp đối với thu nhập đến từ toàn cầu. Các công ty không hợp nhất thường trú phải nộp thuế doanh nghiệp đối với bất kỳ thu nhập nào trên toàn thế giới và không phải chịu thuế thu nhập cá nhân. Các công ty không cư trú phải trả thuế doanh nghiệp đối với nguồn thu tại Bồ Đào Nha và không chịu thuế thu nhập cá nhân.

Thuế doanh nghiệp đối với thương nhân duy nhất và công ty hợp danh

Nếu kinh doanh với tư cách là một nhà kinh doanh duy nhất hoặc người làm nghề tự do hoặc doanh nghiệp hoạt động như một pháp nhân chưa hợp nhất, và số tiền kiếm được từ hoạt động kinh doanh của mình được coi là thu nhập cá nhân. Do đó, có thể sẽ bị đánh thuế là thuế tư doanh hoặc thuế thu nhập cá nhân chứ không phải là thuế thu nhập doanh nghiệp.

Thuế suất công ty ở Bồ Đào Nha

Các doanh nghiệp đóng thuế doanh nghiệp ở Bồ Đào Nha với tỷ lệ cố định là 21% trên bất kỳ khoản lợi nhuận chịu thuế nào. Tỷ lệ này đã dần dần giảm xuống trong thập kỷ qua, thấp hơn một chút so với mức trung bình của Liên minh Châu Âu là 21,9%.

Các công ty ở Bồ Đào Nha cũng có thể phải trả phụ phí trên hóa đơn thuế cụ thể:

 • Phụ phí địa phương lên đến 1,5% (Derrama) trên lợi nhuận do thành phố trong khu vực tính.
 • Phụ phí nhà nước 3% (Derrama Estadual) trên lợi nhuận từ 1,5 triệu euro đến 7,5 triệu euro (2,1% ở Madeira, 2,4% ở Azores).
 • Phụ phí 5% trên lợi nhuận từ 7,5 triệu euro đến 35 triệu euro (3,5% ở Madeira, 4% ở Azores).
 • Phụ phí 9% trên lợi nhuận trên 35 triệu euro (6,3% ở Madeira, 7,2% ở Azores).

Các khoản tín dụng và miễn thuế doanh nghiệp ở Bồ Đào Nha

thuế doanh nghiệp bồ đào nha

Các doanh nghiệp vừa và nhỏ có thể trả thuế suất thuế doanh nghiệp Bồ Đào Nha là 17% (11.9% ở Madeira, 12.5% ở các vùng nội địa) lợi nhuận chịu thuế đầu tiên trên €25.000.

Chế độ thuế đơn giản hóa

Các doanh nghiệp nhỏ và thương nhân duy nhất có doanh thu hàng năm dưới €200.000 có thể chọn nộp thuế kinh doanh thông qua một chế độ đơn giản hóa, thông qua đó họ trả thuế trên doanh thu thay vì lợi nhuận.

Theo chế độ đơn giản hóa, 20% thu nhập từ bán sản phẩm và 80% thu nhập từ và các dịch vụ kinh doanh và nghề nghiệp khác phải chịu thuế với số tiền tối thiểu đến hạn. Chế độ đơn giản hóa không cho phép khấu trừ chi phí.

Tín dụng thuế doanh nghiệp

Các khoản khấu trừ tín dụng thuế ở Bồ Đào Nha bao gồm

 • Khấu trừ thuế hai lần quốc tế
 • Các khoản giảm trừ liên quan đến ưu đãi thuế
 • Các khoản khấu trừ thanh toán trước đặc biệt 
 • Các khoản chi được trừ đối với công ty
 • Các công ty trả thuế doanh nghiệp trên lợi nhuận ròng. Có thể khấu trừ các chi phí sau khi tính toán lợi nhuận của mình.

Sản xuất và chi phí sản xuất

 • Chi phí nhân công
 • Chi phí liên quan đến bảo tồn và sửa chữa
 • Chi phí tiếp thị
 • Chi phí tài chính liên quan đến doanh nghiệp (ví dụ: bảo hiểm, tiền thuê nhà, hóa đơn)
 • Chi phí hành chính liên quan đến doanh nghiệp
 • Chi phí cho bất kỳ dự phòng nào cần thiết cho hoạt động hàng ngày của doanh nghiệp
 • Chi phí nghiên cứu và phân tích
 • Chi phí lập kế hoạch thuế
 • Khấu hao và khấu hao
 • Lỗ vốn thực hiện

Cách khai thuế doanh nghiệp ở Bồ Đào Nha

Thuế doanh nghiệp ở Bồ Đào Nha được trả thành ba đợt, vào tháng bảy, tháng chín và tháng mười hai. Các khoản thanh toán trên tài khoản này thường dựa trên kết quả đánh giá thuế doanh nghiệp của năm trước. Tờ khai thuế doanh nghiệp hàng năm phải được nộp trực tuyến bằng cách tự đánh giá.

Các khoản thanh toán trên tài khoản này thường dựa trên kết quả đánh giá thuế doanh nghiệp của năm trước.

Tiền phạt thuế doanh nghiệp ở Bồ Đào Nha

Cơ quan Thuế Bồ Đào Nha đã có một cách tiếp cận tích cực đối với gian lận và trốn thuế. Do đó, các khoản phạt thuế có thể cao, ngay cả đối với những vi phạm nhỏ.

Tiền lãi được tính theo tỷ lệ hàng ngày là 4% trên số thuế phải trả nếu khai thuế doanh nghiệp trễ hạn. Các khoản phạt được giới hạn ở mức €165,000 (nếu cố tình trì hoãn) hoặc €45,000 (nếu do sơ suất).

Ngoài ra, nếu nộp thuế chậm, công ty của có thể bị phạt từ 30% đến 100% số thuế phải nộp, giới hạn ở mức €45,000.

Nộp tờ khai thuế có thể là một công việc phức tạp, nên tìm lời khuyên từ chuyên gia để được biết rõ thông tin. Nếu cần thêm thông tin chi tiết về thuế ở Bồ Đào Nha vui lòng liên hệ theo số 0904 966 797.

Leave a Reply

Your email address will not be published.