Theo dữ liệu của Ngân hàng Thế giới năm 2019 có 16,9% người dân ở Bồ Đào Nha là lao động tự do hoặc người làm nghề tự do, cao hơn mức trung bình của EU (15,2%). Chính vì vậy việc phải trả thuế tư doanh ở Bồ Đào Nha là bắt buộc đối với người kinh doanh. 

thuế tự doanh ở Bồ Đào Nha

Thuế tư doanh ở Bồ Đào Nha là gì? 

Thuế tư doanh là loại thuế đánh vào thu nhập cá nhân từ kinh doanh đối với thương nhân và người làm nghề tự do tự kinh doanh ở Bồ Đào Nha. Các nhà kinh doanh độc lập, người làm nghề tự do và những người điều hành các doanh nghiệp chưa hợp nhất ở Bồ Đào Nha thường phải nộp thu nhập tự kinh doanh chứ không phải thuế doanh nghiệp.

Nhà kinh doanh độc lập có thể thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (Sociedade Unipessoal por Quotas) hoặc cơ sở trách nhiệm hữu hạn cá nhân (Foundelicimento Individual de Responsabilidade Limitada). Tuy nhiên, trong trường hợp thứ hai, bất kỳ tài sản kinh doanh nào tách biệt với thu nhập cá nhân đều phải chịu thuế doanh nghiệp.

Thuế suất thuế thu nhập ở Bồ Đào Nha là lũy tiến. Người lao động có một khoản trợ cấp miễn thuế là €4,104. Người không cư trú bị đánh thuế theo thuế suất cố định là 25% trên tiền công chịu thuế của họ.

Thuế đối với quan hệ đối tác ở Bồ Đào Nha

Công ty hợp danh, trong đó hai hoặc nhiều người chia sẻ tất cả lợi nhuận kinh doanh và chịu trách nhiệm về các khoản nợ kinh doanh, bị đánh thuế giống như các thương nhân duy nhất.

Do đó, mỗi đối tác sẽ trả thuế trên phần lợi nhuận của họ thông qua hệ thống thuế thu nhập.

Thuế đối với các công ty trách nhiệm hữu hạn ở Bồ Đào Nha

Các công ty trách nhiệm hữu hạn ở Bồ Đào Nha phải trả thuế doanh nghiệp trên lợi nhuận của họ.

Trường hợp có từ hai người trở lên thành lập doanh nghiệp và hợp nhất thành công ty trách nhiệm hữu hạn thì lợi nhuận do công ty tạo ra không phải kê khai trên tờ khai thuế thu nhập cá nhân phải nộp thuế doanh nghiệp.

Cơ cấu công ty trách nhiệm hữu hạn chính ở Bồ Đào Nha là Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tư nhân (Sociedade por Quotas), Công ty Trách nhiệm hữu hạn công cộng (Sociedade Anonima) và Công ty Hợp danh Trách nhiệm hữu hạn (Sociedade em Comandita).

Đăng ký nộp tư doanh ở Bồ Đào Nha

Để đăng ký thuế tư doanh ở Bồ Đào Nha, người đó cần phải có trình độ chuyên môn về lĩnh vực mình kinh doanh. Trong một số trường hợp cần thiết người đó cần phải tham gia kỳ thi tiếng Bồ Đào Nha. 

Khi thành lập doanh nghiệp, chủ kinh doanh cần đăng ký số tài chính (Número de Contribuinte) tại văn phòng thuế địa phương.

Các khoản khấu trừ thuế và tín dụng cho tư nhân ở Bồ Đào Nha

Khi tính thu nhập chịu thuế, có thể được khấu trừ bất kỳ chi phí kinh doanh nào đã phát sinh trong quá trình điều hành doanh nghiệp của mình. Điều này có thể bao gồm chi phí thuê văn phòng, chi phí vật liệu, chi phí sản phẩm và hóa đơn điện nước.

Tuy nhiên, có một số giới hạn. Ví dụ, chi phí đi du lịch và giải trí chỉ có thể được khấu trừ nếu chi ít hơn 10% tổng thu nhập. Nếu làm việc tại nhà, có thể yêu cầu khấu trừ tối đa là 25%.

Cách thức để nộp thuế ở Bồ Đào Nha

Người lao động tự do ở Bồ Đào Nha có thể kê khai nghĩa vụ thuế thu nhập của họ bằng cách nộp đầy đủ hàng năm hoặc sử dụng chế độ thuế đơn giản.

Ngoài ra, một số người nước ngoài ở Bồ Đào Nha có thể được hưởng lợi từ chế độ thuế cư trú không thường xuyên (NHR) đặc biệt. Trước khi quyết định sử dụng phương pháp nào, nên tham khảo ý kiến ​​chuyên môn của kế toán viên, vì sự lựa chọn phù hợp sẽ khác nhau giữa các doanh nghiệp.

Kế toán trực tiếp/có tổ chức

Kế toán trực tiếp là phương pháp nộp thuế thông qua kê khai các tài khoản hàng năm cũng như nộp thuế thu nhập theo tỷ lệ tiêu chuẩn trên lợi nhuận.

Với phương pháp nộp thuế này, người đó cần phải thuê một kế toán viên tính toán lợi nhuận gộp hàng năm sau khi các chi phí kinh doanh được phép đã được khấu trừ.

Chế độ đơn giản hóa

Chế độ đơn giản hóa là việc nộp thuế thu nhập theo tỷ lệ tiêu chuẩn trên 75% tổng thu nhập và cung cấp biên lai chi phí để bù đắp 25% còn lại. Hầu hết các thương nhân có thể sử dụng khoản khấu trừ miễn thuế là €4,104. Chế độ đơn giản hoá phù hợp cho những người có thu nhập thấp.

Các doanh nghiệp mới khởi nghiệp thường sử dụng chế độ đơn giản hóa, nhưng có thể chuyển sang phương pháp khác sau khi một thời gian hoạt động chuyên nghiệp. Các doanh nghiệp có doanh thu hàng năm hơn €200,000 không đủ điều kiện để áp dụng chế độ đơn giản hóa. Thay vào đó, họ phải nộp khoản hàng thuế năm bằng phương pháp trực tiếp.

Chế độ cư trú không thường xuyên (NHR)

Một số người nước ngoài sống và làm việc tại Bồ Đào Nha có thể đăng ký chế độ thuế NHR.

Theo chế độ NHR, người nước ngoài phải trả thuế thu nhập đối với tất cả các khoản thu nhập của người Bồ Đào Nha với tỷ lệ cố định là 20%. Đáng kể nhất, chương trình NHR cho phép người lao động được hưởng lợi từ việc miễn thuế đối với thu nhập nhận được từ nước ngoài.

Thuế doanh nghiệp ở Bồ Đào Nha

Thuế doanh nghiệp hiếm khi áp dụng đối với lao động tự do và người làm nghề tự do ở Bồ Đào Nha. Các doanh nghiệp đóng thuế doanh nghiệp ở Bồ Đào Nha với tỷ lệ cố định là 21%/ lợi nhuận chịu thuế. Tỷ lệ này đã dần dần giảm xuống trong thập kỷ qua, khiến nó thấp hơn một chút so với mức trung bình của EU là 21,9%.

Các doanh nghiệp ở Bồ Đào Nha cũng có thể phải trả phụ phí trên hóa đơn thuế doanh nghiệp, tùy thuộc vào vị trí và lợi nhuận tổng thể. Các doanh nghiệp vừa và nhỏ sẽ trả thuế doanh nghiệp là 17%/€25,000 lợi nhuận chịu thuế đầu tiên của họ.

Cách khai thuế tự doanh ở Bồ Đào Nha

Năm tính thuế của Bồ Đào Nha bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 31 tháng 12. Người lao động phải hoàn thành tờ khai thuế cho năm 2020 trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 4 đến ngày 30 tháng 6 năm 2021. Những người tự kinh doanh có thể nộp thuế thành ba đợt, vào tháng 7, tháng 9 và tháng 12.

Tờ khai thuế doanh nghiệp phải được nộp trực tuyến các khoản thanh toán thuế được thực hiện thành ba đợt, và các khoản thanh toán thường dựa trên đánh giá của năm trước.

Thuế VAT ở Bồ Đào Nha

Những doanh nghiệp kinh doanh hàng hoá, dịch vụ có doanh thu trên €10,000 đều phải nộp thuế VAT ở Bồ Đào Nha (Imposto Sobre o Valor Agregado , viết tắt là IVA).

Có ba tỷ lệ IVA ở Bồ Đào Nha:

Thuế suất chung: 23% đối với hàng hóa và dịch vụ chịu thuế

Tỷ lệ trung gian: 13% đối với đồ ăn thức uống

Tỷ lệ giảm: 6% đối với các nhu cầu thiết yếu bao gồm một số thực phẩm (thịt, trái cây, rau, ngũ cốc), sách, báo, thuốc, phương tiện đi lại và chỗ ở khách sạn

Tuy nhiên, Madeira (22%/12%/5%) và Azores (18%/9%/4%) áp dụng các tỷ lệ hơi khác nhau.

Nếu doanh nghiệp của bạn phải chịu thuế VAT ở Bồ Đào Nha, bạn cũng sẽ phải đăng ký số VAT, hoặc số NIF (Numero de Identificacao Fiscal).

An sinh xã hội ở Bồ Đào Nha

Người tự kinh doanh ở Bồ Đào Nha, có trách nhiệm đóng góp cho an sinh xã hội của chính mình. Phần lớn người lao động tự do ở Bồ Đào Nha kiếm được nhiều tiền phải đóng góp vào quỹ An sinh xã hội Bồ Đào Nha (Segurança Social). Số tiền có thể khác nhau, nhưng tỷ lệ đóng góp chung là 21,4%. Thanh toán cần được thực hiện hàng tháng. 

Đổi lại các khoản đóng góp cho an sinh xã hội với tư cách là một người lao động tự do, người đó sẽ được hưởng trợ cấp thất nghiệp, trợ cấp ốm đau, trợ cấp nuôi dạy con cái, trợ cấp gia đình, trợ cấp thương tật, cũng như lương hưu Bồ Đào Nha và trợ cấp tử tuất.

Tiền phạt thuế tư nhân ở Bồ Đào Nha

Các hình phạt tài chính đối với việc nộp tờ khai thuế thu nhập Bồ Đào Nha chậm hoặc không đầy đủ là từ €200 đến €2,500. Thanh toán chậm có thể bị phạt từ 10% số thuế chưa thanh toán để tăng gấp đôi giá trị của nó lên đến tối đa là €55,000.

Nếu nộp tờ khai thuế doanh nghiệp trễ hạn, tiền lãi sẽ được tính theo tỷ lệ hàng ngày là 4% trên số thuế đến hạn. Các khoản phạt được giới hạn ở mức €165,000 (nếu cố tình trì hoãn) hoặc €45,000 (nếu do sơ suất). Nếu bạn nộp thuế muộn, công ty của bạn có thể bị phạt từ 30% đến 100% số thuế phải trả, giới hạn ở mức €45,000.

Để được tư vấn thuế doanh nghiệp tại Bồ Đào Nha vui lòng liên hệ qua số 0904 966 797 để gặp trực tiếp chuyên gia. 

Leave a Reply

Your email address will not be published.