Nghị định Luật số 14/2021 được Chính phủ Bồ Đào Nha thông qua đã công bố các chính sách mới cho chương trình Golden Visa và sẽ được áp dụng từ tháng 1/2022. Như vậy, 2021 sẽ là cơ hội cuối cùng cho phép nhà đầu tư tham gia Golden Visa theo những chính sách và điều kiện hiện có.

2021 - Cơ hội cuối cùng đầu tư Golden Visa tại Porto và Lisbon

Theo đó, đầu tư Golden Visa với các chính sách hiện tại sẽ không thay đổi cho đến hết ngày 31/12/2021. Do vậy các dự án đang triển khai tại BSOP sẽ vẫn được đầu tư bình thường và nhà đầu tư cần nộp toàn bộ hồ sơ lên Sở Di trú SEF trước ngày 31.12.2021. Những dự án nổi bật nằm ở trung tâm hai thành phố lớn: Porto và Lisbon của BSOP giúp nhà đầu tư Việt có ngay một tài sản cao cấp tại châu Âu và thẻ cư trú quyền lực cho cả gia đình gồm Via Catarina Boutique AparthotelPorto Royal Residences.

Một số thay đổi đáng kể sẽ có hiệu lực từ ngày 1/1/2022 nhằm chuyển hướng hoạt động đầu tư vào các khu vực nằm sâu trong đất liền, khuyến khích đổi mới đô thị và di sản văn hóa, cũng như tạo thêm nhiều việc làm. Tám lựa chọn đầu tư đã có sẵn vẫn được duy trì, tuy nhiên sẽ có những cập nhật liên quan của số tiền đầu tư tối thiểu và phạm vi đầu tư như sau:

  1. Chuyển nhượng vốn (ký quỹ ngân hàng, mua lại trái phiếu chính phủ, mua lại chứng khoán hoặc đầu tư cổ phần khác) tăng giá trị tối thiểu từ €1.000.000 lên €1.500.000
  2. Tạo ra ít nhất 10 công ăn việc làm
  3. Đầu tư BĐS bất kỳ tối thiểu €500.000
  4. Đầu tư BĐS tối thiểu €350.000 vào các công trình thuộc các khu di tích cổ được phép trùng tu, có tuổi đời trên 30 năm
  5. Việc chuyển giao vốn trong hoạt động nghiên cứu của các cơ sở nằm trong hệ thống khoa học và công nghệ quốc gia, tăng giá trị tối thiểu từ €350.000 lên €500.000
  6. Hình thức đầu tư hỗ trợ nghệ thuật, cải tạo di sản quốc gia yêu cầu số tiền đầu tư tối thiểu €250.000
  7. Hình thức đầu tư tài chính vào quỹ đầu tư mạo hiểm tăng giá trị tối thiểu từ €350,000 lên €500.000
  8. Việc chuyển nhượng vốn để thành lập công ty thương mại quốc gia với việc tạo ra 5 công việc cố định, hoặc tăng vốn cổ phần của một công ty thương mại quốc gia đang hoạt động với việc tạo ra hoặc duy trì 5 công việc, cũng tăng giá trị tối thiểu từ €350.000 lên €500.000

Số tiền đầu tư vào bất động sản không tăng giá trị, thậm chí nguyên tắc giảm 20% giá trị đầu tư tối thiểu nếu bất động sản nằm trong khu vực mật độ thấp vẫn được giữ nguyên. Tuy nhiên từ năm 2022, với các bất động sản nhà ở thì sẽ bị hạn chế địa lý về khu vực đầu tư, chỉ những bất động sản thuộc khu vực đảo Azores và Madeira hoặc nằm sâu trong đất liền mới có thể sử dụng để nộp hồ sơ Golden Visa. Do đó, 2021 sẽ là khoảng thời gian cuối cùng các nhà đầu tư nước ngoài có thể chạy đua về đích nhằm sở hữu quyền cư trú tại Bồ Đào Nha và cơ hội lên công dân châu Âu sau 5 năm.

*BSOP sẽ tiếp tục cập nhật thông tin tới quý nhà đầu tư về chương trình Golden Visa đáng đầu tư nhất trong thị trường di trú.

Leave a Reply

Your email address will not be published.