An sinh xã hội ở Bồ Đào Nha hoạt động như thế nào, và chế độ phúc lợi ra làm sao? Là vấn đề mà nhiều người nước ngoài có ý định chuyển đến đây sinh sống quan tâm. Liệu so với nhiều quốc gia Châu Âu khác, chế độ phúc lợi xã hội ở Bồ Đào Nha có gì nổi bật không?

hệ thống an sinh Bồ Đào Nha

Hệ thống an sinh xã hội ở Bồ Đào Nha là gì?

Hệ thống phúc lợi xã hội, là một hệ thống đóng góp chung của hầu hết những người lao động trong cơ quan đoàn thể và cả những người làm việc tự do. Mục đích của nó là hỗ trợ tài chính cho những người lao động bị mất thu nhập từ việc làm trong các trường hợp: ốm đau, thai sản, con nuôi, thất nghiệp, bệnh nghề nghiệp, mất năng lực lao động, tuổi già, tử tuất. 

Hệ thống này được xây dựng nhằm đảm bảo các quyền thiết yếu của công dân, xóa đói giảm nghèo và cung cấp hỗ trợ trong các tình huống cần được hỗ trợ. Nó bao gồm một chương trình không đóng góp, một chương trình an sinh xã hội đặc biệt cho người lao động nông nghiệp và thu nhập hội nhập xã hội.

Một số hệ thống an sinh xã hội phổ biến ở Bồ Đào Nha như là:

an sinh xã hội phổ biến Bồ Đào Nha

Hệ thống phúc lợi xã hội gia đình

Hệ thống này cung cấp hỗ trợ các gia đình có thể tăng chi tiêu, đặc biệt là trong các trường hợp khuyết tật hoặc phụ thuộc (trợ cấp gia đình cho trẻ em và thanh niên).

Hệ thống hoạt động xã hội

Hệ thống được cung cấp bởi chính quyền địa phương và các tổ chức phi lợi nhuận tư nhân, với mục đích cung cấp sự bảo vệ đặc biệt cho các nhóm dễ bị tổn thương hơn như trẻ em, thanh niên, người khuyết tật và người cao tuổi cũng như trong các tình huống khác về nhu cầu tài chính hoặc xã hội mà không thuộc hệ thống phụ liên đới của Hệ thống An sinh Xã hội Công. Các công chức được bảo hiểm bởi một chương trình đặc biệt gọi là ADSE, bao gồm cả an sinh xã hội và y tế.

Có thể nói Hệ thống an sinh xã hội ở Bồ Đào Nha là hệ thống hỗ trợ không bao gồm các tai nạn tại nơi làm việc. Người sử dụng lao động, người lao động phải tự chịu trách nhiệm trong các trường hợp tai nạn xảy ra bất ngờ. Khi những tình huống như thế này xảy ra, các công ty bảo hiểm sẽ chịu trách nhiệm bồi thường nếu người đó mua bảo hiểm ở Bồ Đào Nha. 

Đăng ký an sinh xã hội như thế nào? 

đăng ký an sinh xã hội Bồ Đào Nha

Người lao động chỉ được quyền nhận trợ cấp nếu họ đăng ký vào hệ thống an sinh xã hội công. Đối với người sử dụng lao động phải thông báo với hệ thống an sinh xã hội khi thuê lao động mới với tuyển dụng những lao động chưa đăng ký hệ thống an sinh xã hội. 

Người lao động sau khi ký hợp đồng lao động, sẽ phải thông báo cho hệ thống an sinh xã hội về tên của người sử dụng lao động trong vòng 24h sau khi bắt đầu ký hợp đồng. Thông qua trang web Segurança Social Directa của Trung tâm Quận (Direct Social Security), bằng cách điền vào biểu mẫu thích hợp.

Lệ phí an sinh xã hội là bao nhiêu? 

Cả người sử dụng lao động và người lao động đăng ký an sinh xã hội đều phải đóng các khoản phí với tỷ lệ áp dụng là 23,75% cho người sử dụng lao động và 11% cho người lao động.

Những người lao động tự do thì thị lệ phí là 25,4%/thu nhập (được bao trả bởi chương trình bảo vệ bắt buộc) hoặc 32% (nếu họ chọn chương trình bảo vệ toàn diện).

Các quyền lợi khi tham gia vào hệ thống an sinh xã hội ở Bồ Đào Nha

Người tham gia chương trình an sinh xã hội chung, sẽ được đảm bảo quyền lợi sau đây:

 • Bảo hiểm y tế
 • Các khoản phụ cấp bù cho lương ngày lễ, thưởng Giáng sinh hoặc các khoản tương tự
 • Những khoản trợ cấp này nhằm bù đắp khoản thu nhập bị mất đi do ốm đau không phải do công việc gây ra và được trao cho những người thụ hưởng đáp ứng các điều kiện tương ứng
quyền lợi an sinh xã hội Bồ Đào Nha
 • Mất khả năng lao động tạm thời, được cơ quan y tế có thẩm quyền xác nhận, người thụ hưởng có trách nhiệm gửi giấy chứng nhận tương ứng đến cơ sở bảo đảm xã hội;
 • Mất khả năng lao động sau sáu tháng, liên tiếp hoặc riêng biệt. 

Thời gian nhận trợ cấp xã hội:

 • Không quá 1.095 ngày (ba năm)
 • Không giới hạn thời gian nếu mắc bệnh lao
 • Không được thanh toán trong ba ngày đầu, trừ trường hợp bị lao, nằm viện hoặc mắc bệnh trong thời gian hưởng chế độ thai sản
 • Số tiền được tính bằng cách áp dụng tỷ lệ phần trăm cho khoản thanh toán tham chiếu của người thụ hưởng, số tiền này thay đổi tùy theo thời gian và tính chất của bệnh.

Các khoản phụ cấp bù cho lương ngày lễ, thưởng Giáng sinh hoặc các khoản thanh toán khác được trao theo các điều kiện sau:

 • Thời gian nghỉ việc vì bệnh được hưởng chế độ
 • Dựa trên quy định của hợp đồng lao động của đơn vị tổ chức hoặc một nguồn luật khác của luật lao động, quy định rằng thời gian nghỉ đó ngăn cản việc chi trả toàn bộ hoặc một phần các quyền lợi đó.

Những đối tượng sau đây không được hưởng chế độ ốm đau:

 • Người lao động bị bỏ tù
 • Người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp
 • Người lao động đã nghỉ hưu sớm
 • Những người hưởng lương hưu bất hợp pháp hoặc tuổi già theo bất kỳ chương trình bảo trợ xã hội nào, dù đang làm việc hay không
 • Người bị mất khả năng lao động do hành động của bên thứ ba mà họ đang nợ tiền bồi thường.

Để biết thêm nhiều thông tin thú vị về cuộc sống ở Bồ Đào Nha, vui lòng liên hệ theo số 0904 966 797 và nghe tư vấn từ chuyên gia.

Leave a Reply

Your email address will not be published.