Cho dù là cư dân đang cư trú hay người nước ngoài sống và làm việc tại Bồ Đào Nha đều phải nộp thuế thu nhập cá nhân. Và chính sách thuế thu nhập cá nhân ở Bồ Đào Nha mang đến nhiều ưu đãi hấp dẫn cho người nước ngoài. Điều này càng khiến quốc gia này trở thành địa điểm đầu tư định cư lý tưởng nhiều người.  

thuế thu nhập ở Bồ Đào Nha

Thuế thu nhập ở Bồ Đào Nha là gì? 

Cơ quan thuế Bồ Đào Nha (Autoridade Tributária e Aduaneira) là nơi quản lý hệ thống thuế của Bồ Đào Nha. Cư dân đang làm việc hay đã nghỉ hưu ở Bồ Đào Nha với tư cách là một người nước ngoài, thông thường sẽ cần phải nộp thuế thu nhập cho thu nhập của mình.

Bồ Đào Nha vận hành hệ thống thuế thu nhập trả theo lương. Điều này có nghĩa là nhân viên thường được tự động khấu trừ các khoản đóng góp thuế thu nhập vào tiền lương của họ. 

Bất kể tình trạng việc làm ở Bồ Đào Nha là gì, người lao động sẽ cần phải điền vào tờ khai thuế hàng năm của Bồ Đào Nha. Các cặp vợ chồng đã kết hôn ở Bồ Đào Nha bị đánh thuế chung trên thu nhập của họ và có thể nộp tờ khai thuế chung.

Ai là người phải nộp thuế thu nhập ở Bồ Đào Nha?

Các quy định về thuế thu nhập ở Bồ Đào Nha sẽ tùy thuộc vào việc người đó là cư dân hay không cư trú. Người cư trú phải trả thuế thu nhập Bồ Đào Nha đối với thu nhập trên toàn thế giới, trong khi người không cư trú chỉ cần trả thuế thu nhập từ Bồ Đào Nha.

Với cư dân không cư trú (sống dưới 183 ngày) tại Bồ Đào Nha, đóng mức thuế cố định 25% trên thu nhập.

nộp thuế thu nhập cá nhân Bồ Đào Nha

Ai được miễn thuế thu nhập ở Bồ Đào Nha?

Người làm việc và kiếm tiền ở Bồ Đào Nha, sẽ luôn phải trả thuế thu nhập với mức chung là €4,104 một năm, vì vậy nếu thu nhập được ít hơn mức này sẽ không cần phải trả tiền thuế.

Ngoài ra còn có một số miễn thuế dành cho những người nước ngoài sống ở Bồ Đào Nha, những người đủ điều kiện cho tình trạng cư trú không thường xuyên (NHR). 

Thuế thu nhập cá nhân ở Bồ Đào Nha áp dụng đối với thu nhập từ sáu loại sau

A: thu nhập từ việc làm (lương ở Bồ Đào Nha, thù lao, hoa hồng, tỷ lệ phần trăm và các lợi ích phụ khác)

B: thu nhập tự kinh doanh từ các ngành nghề hoặc doanh nghiệp ở Bồ Đào Nha

E: thu nhập đầu tư (lợi nhuận từ tài sản và các khoản đầu tư). Lãi tiền gửi ngân hàng, trái phiếu và cổ tức bị đánh thuế ở mức 28%

F: thu nhập cho thuê (từ bất kỳ tài sản nào được cho thuê ở Bồ Đào Nha ). Thu nhập cho thuê bị đánh thuế ở mức 10–28% (tùy thuộc vào thời hạn của hợp đồng). Thay vào đó, người dân có thể chọn nộp thuế theo thuế suất thu nhập tiêu chuẩn

G: lãi vốn (lợi nhuận từ việc bán bất động sản ở Bồ Đào Nha, tài sản hoặc cổ phiếu). Thu nhập từ vốn đối với bất động sản bị đánh thuế ở mức 28% trên 50% thu được (đối với cư dân và công dân EU). Thuế đối với lãi vốn là 28%

H: lương hưu ở Bồ Đào Nha, bao gồm cả lương hưu tư nhân (Plano Poupança Reforma). 25% đóng góp vào lương hưu tư nhân ở Bồ Đào Nha được khấu trừ thuế

Cách khai thuế thu nhập ở Bồ Đào Nha

Năm tính thuế của Bồ Đào Nha bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 31 tháng 12. Nếu nợ thuế đối với thu nhập chưa được khấu trừ tự động thông qua hệ thống trả lương khi kiếm được của Bồ Đào Nha, bạn có thể thanh toán theo từng đợt. Nếu bạn chọn thanh toán theo cách này, các khoản trả góp thường đến hạn vào tháng bảy, tháng chín và tháng mười hai.

kê khi thuế thu nhập ở Bồ Đào Nha

Các hình thức thuế thu nhập ở Bồ Đào Nha

Trước khi người lao động tham gia vào bất kỳ công việc hoặc hoạt động nghề nghiệp nào ở Bồ Đào Nha, sẽ cần phải nộp mẫu đăng ký thuế cho văn phòng thuế địa phương tại khu vực mình cư trú. Sau đó, văn phòng sẽ cấp số thuế thu nhập Bồ Đào Nha cho người đó. 

Để hoàn thành biểu mẫu thuế Bồ Đào Nha trực tuyến, người lao động phải đăng ký trên trang web của chính phủ và yêu cầu mật khẩu. Nếu bạn chọn gửi tờ khai thuế Bồ Đào Nha trực tuyến, có thể yêu cầu bằng hóa đơn điện tử hoặc biên lai.

Thuế suất thuế thu nhập ở Bồ Đào Nha

Các mức thuế thu nhập của Bồ Đào Nha được áp dụng như sau:

Thuế thu nhập Bồ Đào Nha Thuế suất của Bồ Đào Nha

lên đến € 7,112                    14.5%

€ 7,113– € 10,732               23%

€ 10,733– € 20,322             28.5%

€ 20,323– € 25,075            35%

€ 25,076- € 39,967             37%

€ 39,968- € 80,882              45%

€ 80,883 trở lên                   48%

Người không cư trú bị đánh thuế theo thuế suất cố định là 25% trên thu nhập chịu thuế của họ. Để giúp bạn tính toán số thuế thu nhập bạn phải trả, bạn có thể sử dụng công cụ tính thuế thu nhập của chính phủ Bồ Đào Nha.

Xem thêm về thuế thu nhập cho những người tự kinh doanh ở Bồ Đào Nha

Trợ cấp và khấu trừ thuế cá nhân ở Bồ Đào Nha

trợ cấp thuế thu nhập Bồ Đào Nha

Có một số khoản trợ cấp thuế thu nhập chung ở Bồ Đào Nha mà người dân có thể được khấu trừ trong thu nhập chịu thuế của họ hoặc sử dụng làm tín dụng thuế để giảm thuế thu nhập của ở Bồ Đào Nha. Có thể xem xét như là: 

Các khoản khấu trừ được phép trên tờ khai thuế. 

 • Trợ cấp chung là €4,104. 
 • 150% số tiền đóng đoàn phí (giới hạn ở 1% thu nhập từ việc làm).
 • Nhân viên đóng góp an sinh xã hội cho các chương trình bắt buộc nếu cao hơn €4,104.
 • Chi phí bảo trì và bảo tồn được thanh toán đối với tài sản mang lại thu nhập cho thuê.
 • Các khoản tín dụng thuế trên tờ khai thuế thu nhập của bạn.
 • 35% chi phí chung của gia đình lên đến giới hạn €250 cho mỗi người đóng thuế.
 • 15% chi phí y tế, lên đến giới hạn €1,000.
 • 30% chi phí giáo dục, lên đến giới hạn €800.
 • 15% VAT đối với hóa đơn do cửa hàng sửa xe, nhà hàng tiệm làm tóc và thẩm mỹ viện phát hành, tối đa €250  cho mỗi gia đình.
 • 20% lương hưu cấp dưỡng phát sinh từ quyết định của tòa án.
 • 15% chi phí thuê, lên đến giới hạn €502.
 • 15% lãi suất cho các khoản vay mua nhà, lên đến giới hạn €296.
 • 25% đóng góp cho các tổ chức được công nhận.
 • 25% chi phí phát sinh với các ngôi nhà và tổ chức hỗ trợ người già hoặc người tàn tật, lên đến giới hạn €403,75.
 • 20% phí bảo hiểm được trả cho các khoản đóng góp lương hưu, tối đa là €400 cho những người dưới 35 tuổi, €350  cho những người từ 35–50 và €300 cho những người trên 50 tuổi.

Ngoài ra, một số chi phí hàng ngày nhất định cũng được miễn thuế thu nhập Bồ Đào Nha, bao gồm các lĩnh vực sau:

 • Trợ cấp bữa ăn lên đến €4,77 bằng tiền mặt hoặc €7,63 bằng phiếu ăn trưa mỗi ngày.
 • Trợ cấp hàng ngày cho việc đi công tác lên đến €50,50 trong Bồ Đào Nha hoặc €89,35 ở nước ngoài.
 • Chi phí đi lại, thay đổi tùy thuộc vào phương tiện vận chuyển và số lượng nhân viên đi lại.

Thuế thu nhập ở Bồ Đào Nha đối với người nước ngoài

Trong thập kỷ qua, Bồ Đào Nha đã tìm cách thu hút nhân tài và đầu tư quốc tế bằng cách giảm thuế cho người nước ngoài. Tuy nhiên, những cải cách gần đây đã làm cho một số chương trình kém hấp dẫn hơn.

thuế thu nhập cá nhân với người nước ngoài

Người nước ngoài đủ điều kiện sẽ được cấp mã số thuế NHR với các mức thuế suất ưu đãi và miễn thuế trong thời hạn 10 năm. Mã số thuế cho phép người nước ngoài trong một số ngành nghề được hưởng lợi từ việc miễn thuế đối với tất cả các hình thức thu nhập (việc làm, kinh doanh, đầu tư, cho thuê, tăng vốn và lương hưu) mà họ nhận được từ nước ngoài. Các khoản thu nhập khác từ bên trong Bồ Đào Nha bị đánh thuế ở mức cố định là 20%.

28.000 người nước ngoài đã được hưởng lợi từ quy chế NHR kể từ năm 2009, trong đó có gần 9.000 người hưởng lương hưu. Điều này đã dẫn đến sự chỉ trích từ Liên minh Châu Âu.

Theo đó, trong ngân sách năm 2020, chính phủ Bồ Đào Nha đã tăng thuế suất đối với thu nhập từ lương hưu nước ngoài từ 0% lên 10% đối với những người có tình trạng NHR từ ngày 1/4/2020, khiến mã số thuế người nước ngoài có phần kém hấp dẫn hơn.

Hiệp ước đánh thuế hai lần

Bồ Đào Nha có các hiệp ước về thuế với tất cả các nước EU cũng như một số nước ngoài EU để ngăn chặn đánh thuế hai lần. Một chỉ thị năm 2003 của Liên minh Châu Âu về việc đánh thuế tiền lãi đối với thu nhập tiết kiệm được chuyển giữa quốc gia thành viên này sang quốc gia thành viên khác cũng có thể giúp người nước ngoài đảm bảo rằng họ được nộp thuế công bằng.

Hoàn thuế ở Bồ Đào Nha thì như thế nào?

Trong trường hợp có tranh chấp về cách đánh giá thuế thu nhập Bồ Đào Nha, người nộp thuế có thể khiếu nại với cơ quan quản lý thuế. Nếu đơn kháng cáo bị từ chối, người đó có thể nộp đơn yêu cầu tòa án thuế đánh giá trường hợp của mình.

Tiền phạt thuế thu nhập ở Bồ Đào Nha là bao nhiêu?

Có các hình phạt tài chính nếu nộp tờ khai thuế Bồ Đào Nha chậm hoặc không đầy đủ, từ €200 đến €2,500. Thanh toán chậm có thể bị phạt từ 10% số thuế chưa thanh toán để tăng gấp đôi giá trị của nó lên đến tối đa là €55,000 (cộng với lãi suất). Để biết thêm chi tiết về hệ thống thuế ở Bồ Đào Nha vui lòng liên hệ theo số  0904 966 797 và nghe hướng dẫn từ các chuyên gia.

Leave a Reply

Your email address will not be published.