Từ nay trở đi, sinh viên ở Bồ Đào Nha hoàn thành bằng cử nhân, thạc sĩ và sống ở trong nước sẽ được thưởng để nâng cao trình độ, bao gồm cả cư dân nước ngoài. Bồ Đào Nha thưởng khuyến khích cho sinh viên kéo dài trong cùng số năm với các chu kỳ học thuật, nghiên cứu tương ứng.

Bồ Đào Nha thưởng khuyến khích cho sinh viên

Thông báo về việc Bồ Đào Nha thưởng khuyến khích cho sinh viên đã được chính phủ chính thức xác nhận thông qua một tuyên bố.

Bồ Đào Nha thưởng khuyến khích cho sinh viên

Hơn nữa, những người có bằng cấp học thuật trước năm 2023 cũng có thể được hưởng lợi từ những thay đổi mới. Trường hợp được áp dụng nhận thưởng là số năm trôi qua không vượt quá thời hạn bằng cử nhân hoặc thạc sĩ.

Sắc lệnh được Thủ tướng Antonio Costa công bố vào tháng 9 năm ngoái. Quy định các nguyên tắc trao tiền thưởng được công bố chính thức vào ngày 28/12.

 “Theo bằng tốt nghiệp, phí bảo hiểm áp dụng cho tất cả những người nộp thuế cư trú trên lãnh thổ quốc gia, tối đa 35 tuổi, đã có bằng cử nhân và/hoặc thạc sĩ tại các cơ sở giáo dục đại học quốc gia (công hoặc tư) trong những năm 2023 và sau đây (cũng nộp đơn vào các bằng cấp học thuật tương tự lấy được ở nước ngoài, miễn là chúng được công nhận ở Bồ Đào Nha).” – Chính phủ Bồ Đào Nha.

Chính phủ nhấn mạnh rằng sự hỗ trợ này dành riêng cho những người thuộc Nhóm A (công việc phụ thuộc) và Nhóm B (người lao động tự kinh doanh), với tình trạng thuế cũng như an sinh xã hội được quy định.

Mức tiền thưởng cho sinh viên

Sinh viên tốt nghiệp và người có bằng thạc sĩ đáp ứng các điều kiện cần thiết sẽ được hưởng mức lương thưởng hàng năm trị giá 697 euro cho mỗi năm lấy bằng cử nhân và 1.500 euro cho mỗi năm lấy bằng thạc sĩ.

“Tiền lương cao hơn cũng có thể được yêu cầu bởi những sinh viên mới tốt nghiệp và thạc sĩ đã có bằng cấp học thuật trước năm 2023, miễn là số năm sau khi được cấp bằng học thuật ít hơn số năm của chu kỳ học tập.”

Vào ngày 29 tháng 11, Hội đồng Bộ trưởng đã thông qua một nghị định luật quy định mức lương cao hơn sẽ được cấp cho những người trẻ hoàn thành chương trình giáo dục đại học ở Bồ Đào Nha.

Bồ Đào Nha đang thu hút một lượng lớn sinh viên quốc tế. Hơn nữa, số liệu do Tổng cục Thống kê Giáo dục và Khoa học (DGEEC) cung cấp cho thấy số lượng sinh viên tại các cơ sở giáo dục đại học ở Bồ Đào Nha đạt mức cao kỷ lục trong năm học 2022 – 2023.

Theo đó, 446.028 sinh viên đang học tập tại các cơ sở giáo dục Bồ Đào Nha trong năm học vừa qua. Con số này chứng kiến mức tăng trưởng 3% so với năm ngoái (tăng tổng cộng 12.811 người).

Xem thêm: Giáo dục Bồ Đào Nha – Từ A đến Z (Phần 1)