Chế độ dành cho người cư trú không thường xuyên NHR sẽ kết thúc, tuy nhiên Nhà nước Bồ Đào Nha dự kiến sẽ tạo ra những chính sách ưu đãi thuế cho nhiều lĩnh vực. Các ngành nghiên cứu khoa học và đổi mới được hưởng lợi đáng kể từ việc giảm thuế thu nhập trong 10 năm.

Đề xuất OE 2024 sau khi NHR sẽ kết thúc

Sau khi trình bày “Đề xuất Ngân sách Nhà nước đến năm 2024” (OE 2024), Bộ trưởng Bộ Tài chính khẳng định “sẽ không còn chế độ thuế NHR đại chúng từ năm 2024 trở đi. Điều này có nghĩa là tất cả các quy trình “được xử lý vào cuối năm đều phải tuân theo luật hiện hành”.

NHR sẽ kết thúc

Tuy vậy, Chính phủ Bồ Đào Nha vẫn muốn tiếp tục thu hút nhân tài có trình độ thông qua các chính sách hấp dẫn khác. 

“Các điều kiện thu hút đầu tư liên quan đến kinh tế vẫn sẽ được giữ nguyên”, cho dù thông qua việc giảm IRC cho các công ty hay thông qua IRS. Một cơ chế để thu hút đầu tư sẽ được cơ cấu cẩn thận”.

Bộ trưởng đang đề cập đến ưu đãi thuế mới dành cho nghiên cứu khoa học và đổi mới trong OE 2024, nhằm mục đích giúp các công ty tận dụng tối đa nguồn vốn. Lợi ích về thuế mới này tương tự như NHR, nhưng nhắm đến một nhóm đối tượng cụ thể. 

Đề xuất OE 2024 cho biết: “Một ưu đãi thuế mới cho nghiên cứu khoa học và đổi mới (IFICI) được tạo ra nhằm thu hút và giữ chân nhân tài có trình độ cao trong các lĩnh vực nghiên cứu khoa học, đầu tư và phát triển kinh doanh”.

Ưu đãi thuế mới cho nghiên cứu khoa học và đổi mới sẽ hoạt động như thế nào?

Theo đề xuất OE 2024, ưu đãi thuế này sẽ được áp dụng “cho các nhà nghiên cứu và chuyên gia có trình độ cao, đã trở thành cư dân Bồ Đào Nha, nhưng không phải là cư dân đóng thuế trong 5 năm qua”.

Sau đó, những thuộc diện nhận ưu đãi thuế này phải xuất trình thu nhập như sau:

– Nghề nghiệp giáo viên đại học và nghiên cứu khoa học: xuất trình thu nhập trong các hoạt động khoa học trong các đơn vị, mạng lưới sản xuất, phổ biến và truyền tải kiến ​​thức, tích hợp vào hệ thống khoa học và công nghệ quốc gia…

– Các công việc giá trị cao, đầu tư sản xuất;

– Công việc nghiên cứu và phát triển dành cho người có bằng tiến sĩ thuộc phạm vi SIFIDE.

Những người đáp ứng các yêu cầu này được hưởng ưu đãi thuế IRS là 20% “trên thu nhập ròng thuộc loại A và B kiếm được” trong phạm vi các hoạt động đó “trong khoảng thời gian 10 năm liên tục kể từ năm họ đăng ký làm cư dân Bồ Đào Nha”.

Mặt khác, đề xuất OE 2024 quy định rằng những người có thể được hưởng lợi từ chế độ này “và có được thu nhập ở nước ngoài từ loại A [công việc phụ thuộc], B [công việc độc lập], E [vốn], F [tài sản] và G [tăng vốn hoặc tăng tài sản khác] thì phương pháp miễn trừ sẽ được áp dụng và phải được đưa vào nhằm mục đích xác định tỷ lệ áp dụng cho các loại thu nhập còn lại”.

Các yêu cầu (phải cư trú ít nhất 183 ngày mỗi năm ở Bồ Đào Nha và không cư trú ở Bồ Đào Nha trong 5 năm trước đó) và các phúc lợi (trả mức thuế đặc biệt 20% IRS trong 10 năm) về cơ bản là các quy tắc của chế độ thuế cư trú NHR sẽ bị bãi bỏ, trong tương lai sẽ hướng tới các ngành nghề được coi là có “giá trị gia tăng cao”, có tính chất khoa học, nghệ thuật hoặc kỹ thuật. Cụ thể là bao gồm các ngành như bác sĩ, kiến ​​trúc sư, ca sĩ, nhạc sĩ, diễn viên, nhà tư vấn thuế, kiểm toán viên, giáo sư đại học, nhân viên tư vấn và lập trình máy tính hoặc chuyên gia xử lý dữ liệu.

Xem thêm: Thuế thu nhập ở Bồ Đào Nha được thực hiện như thế nào?

Leave a Reply

Your email address will not be published.